Krstarenje po Jadranskom moru u luksuznim jedrilicama za 6 – 10 članova posade.

Yoga & Sailing Retreat Croatia 2019 18.05-25.05

Why Yoga and Sailing? Yoga changes the way we perceive, interpret or fear

Yoga & Sailing Retreat Croatia 2019 25.05-01.06

Why Yoga and Sailing? Yoga changes the way we perceive, interpret or fear

Yoga & Sailing Retreat Croatia 2019 01.06-08.06

Why Yoga and Sailing? Yoga changes the way we perceive, interpret or fear