10. Pritužbe

10. Pritužbe

U slučaju da Klijent i posada imaju pritužbe po bilo kakvoj osnovi tokom chartera, dužni su obavestiti 4Me Sailing kako bi se one odmah rešile.
Razmatraće se samo prigovori i žalbe zaprimljeni u pisanom obliku tokom predaje plovila.