2. Cena najma i plaćanje

2. Cena najma i plaćanje

Cena najma pokriva najam plovila sa standardnom opremom, osiguranje plovila i posade tokom perioda najma. Troškovi marina (parking,vez i sl.), gorivo, skipper, hostesa, posteljina, pranje broda i drugi troškovi na poseban zahtev, NISU sadržani u ceni osim ako u opisu ture nije drugačije navedeno.
Rezervisano plovilo na ovim Stranicama klijent može preuzeti nakon što ja izvršio kompletno plaćanje (50% cene najma po odobrenom upitu i ostalih 50% cene najma) minimalno 30 dana pre početka najma.
Dinamika plaćanja ne može se menjati bez saglasnosti 4Me Sailing.