3. Obaveze 4Me Sailing

3. Obaveze 4Me Sailing

4Me Sailing se obvezuje dati na raspolaganje Klijentu spremno i kompletno opremljeno plovilo prema specifikaciji na ovim Stranicama, u besprekornom stanju, sa punim spremnicim goriva i vode, u dogovoreno vreme i sa svim potrebnim dokumentima za isplovljavanje.
Ako iz bilo kog razloga 4Me Sailing nije ispunila gore spomenute uslove Klijent ima pravo na povrat novca, za dane za koje nije bio u mogućnosti koristiti plovilo. Takođe ako 4Me Sailing ne može staviti Klijentu na raspolaganje rezervisano plovilo u dogovoreno vreme i na dogovorenom mestu, dužna je Klijentu osigurati zamensko plovilo istih ili plovilo sa boljim karakteristikama od unajmljenog. U slučaju da 4Me Sailing ne može osigurati ni zamensko plovilo, Klijent ima pravo odustati od ugovora i zatražiti povrat iznosa najma za dane tokom kojih nije mogao koristiti plovilo.
Klijent ima pravo na povrat samo plaćenog iznosa za najam plovila, sva druga prava su isključena.
U slučaju oštećenja i kvarova na plovilu ili na opremi koji su uzrok prirodnog trošenja plovila, Klijent je dužan odmah kontaktirati 4Me Sailing. 4Me Sailing dužna je otkloniti oštećenje ili kvar na plovilu u roku od 24 sata. Klijent u tom slučaju nema prava na bilo kakvu nadoknadu.