6. Odgovornost Klijenta

6. Odgovornost Klijenta

Za sva dela i/ili nepažnju kojima je Klijent upravljajući plovilom prouzrokovao štetu trećim licima, a koja nisu pokrivena osiguranjem, Klijent se obvezuje naknaditi, bilo da se radi o materijalnim ili pravnim troškovima koji mogu nastati kao posledica takvih dela ili nepažnje. Posebnu odgovornost ima Klijent u slučaju da je plovilo zaplenjeno zbog nezakonitih aktivnosti a u svezi sa korištenjem plovila. U slučaju da se dogodi havarija i/ili nezgoda, Klijent je obavezan pribeležiti tok događaja i zatražiti pismenu potvrdu od najbliže Lučke kapetanije, doktora ili drugih ovlašćenih osoba. Klijent je također dužan o takvim događajima obavijestiti 4Me Sailing.
U slučaju nestanka plovila, nemogućnosti plovidbe, zaplene plovila ili zabrane plovidbe od strane ovlašćenih ili drugih osoba, Klijent je obavezan o tome izvestiti 4Me Sailing i ovlašćene osobe.
Klijent je dužan svakodnevno provjeravati nivo ulja u motoru. Sve štete i gubici prouzrokovani usled nedostatka ulja u motoru biće pokrivene od strane Klijenta.
Sva oštećenja podvodnog trupa prouzrokovana Klijentovom nepažnjom, biće popravljena na trošak Klijenta.