8. Osiguranje

8. Osiguranje

Osiguranje je definisano uslovima od strane osiguranja kod kojeg je plovilo osigurano.
Plovilo, oprema i posada su osigurani za sve slučajeve štete i gubitka iznad franšize/depozita za dotično plovilo.
Plovilo i Skiper su osigurani protiv odgovornosti za štete nastale trećoj osobi.
U slučajevima većih havarija kao i u slučajevima kada su u u nezgodama učestvovala i druga plovila, Klijent je dužan odmah takve slučajeve prijaviti odgovornim osobama u najbližoj lučkoj kapetaniji i pokrenuti protokol za osiguravajuće društvo, sa svim relevantnim podacima o uslovima i razlozima za nezgodu.
Klijent je također dužan odmah obavestiti 4Me Sailing o nastalom događaju.
Ako Klijent ne postupi prema predhodnim stavkama, odgovoran je za svu štetu nastalu kao rezultat neprijavljivanja ili kasnog prijavljivanja štetnog događaja.
Osiguranje pokriva sve štete nastale kao rezultat vremenskih i ostalih prirodnih nepogoda, ali ne i za štete nastale namjernim ili nepažljivim upravljanjem plovilom. Za takve štete ne postoji ograničenje do visine plaćenog depozita od strane Klijenta. Klijent mora platiti sve troškove prouzrokovanne namerom ili nepažnjom.
Štete na jedrima i na motoru prouzrokovane nedostatkom motornog ulja nisu pokrivene policom osiguranja.