9. Otkaz najma

9. Otkaz najma

Ukoliko klijent želi otkazati rezervisano plovilo ili mesto na plovilu, mora to učiniti pismenim putem.
Datumom otkazivanja rezervacije se smatra dan prijema obaveštenja koje je u pisanom obliku preporučeno poštom ili elektronskom poštom uputio nosilac ugovora (Klijent).
Datum kada je 4Me Sailing zaprimio pismeno obaveštenje o otkazu predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova i to na sledeći način:
Ako klijent koji otkaže unajmljeno plovilo ili mesto na plovilu pronađe drugu osobu koja će preuzeti istu rezervaciju te njegova prava i obveze, zaračunavaju se samo troškovi uzrokovani zamenom.
4Me Sailing u slučaju otkazivanja rezervacije najma plovila ili mesta na plovilu, na ime nastalih realnih troškova zadržava procenat ukupne cene najma plovila ili mesta na plovilu kao po sledećem:
Ukoliko Klijent ili član njegove posade otkaže najam plovila ili mesto na plovilu više od 60 dana pre početka chartera, 4Me Sailing zadržava 30% cene najma,
Ako Klijent ili član njegove posade otkaže najam plovila ili mesto na plovilu više od 30 dana pre početka najma, 4Me Sailing će zadržati 50% iznosa najma,
Ako Klijent ili član njegove posade otkaže najam plovila ili mesto na plovilu unutar 30 dana pre početka nakma 4Me Sailing će zadržati celokupan iznos najma.
Ako zbog bilo kojeg razloga Klijent i njegova posada odustanu od najma, nakon što su preuzeli plovilo, 4Me Sailing će zadržati cjelokupan iznos najma.
Povrat novca izvršiće se odmah po utvrđenju tačnog iznosa koji se klijentu treba vratiti. Isplata se može vršiti isključivo uplatom na račun klijenta. Troškove slanja novca u inostranstvo snosi klijent.
Rezervacija će se smatrati otkazanom od strane putnika u slučaju kašnjenja uplate dospele obaveze za plaćanje dužeg od 3 dana ili ne izmirene uplate do konačne cene jedrenja.
Obzirom da se radi o rezervaciji najma odredjene jedrilice i usluga skipera, odustajanje korišćenja usluge jednog odnosno dva člana grupe se ne može smatrati razlogom za otkazivanje cele rezervacije jedrenja.

U slučaju da je Klijent ili član njegove posade osigurao aranžman rezervacije najma plovila, za slučaj odustajanja od najma iz opravdanih razloga, ima pravo nadoknade štete od strane osiguranja.
Ukoliko se dogode nepredviđene okolnosti, kao što su elementarne nepogode, havarija na moru i sl., kojom je oštećeno ili uništeno plovilo, 4Me Sailing ima pravo otkazati najam plovila.
U takvim slučajevima 4Me Sailing će vam ponuditi alternativno rešenje koje će u pravilu biti jednako ili bolje od otkazanog plovila.
Ovo se ne odnosi na otkaz najma sa strane 4Me Sailing u slučaju rata, terorističkih aktivnosti, prirodnih i nuklearnih katastrofa ili drugih nepredviđenih okolnosti koje mogu imati obeležje više sile. U tom slučaju 4Me Sailing nije u obvezi isplatiti nadoknadu Klijentu.
Realizacija može započeti samo za blagovremeno rezervisana i potpuno izmirene zakupe plovila.
Skiper moze otkazati rezervisanu uslugu pre početka vršenja usluge u slučaju opravdane sprečenosti realizacije jedrenja usled eventualno nastalih tehničkih problema ili drugih nepovoljnih okolnosti bitnih za realizaciju jedrenja koje nije bilo moguće predvideti u trenutku prijema rezervacije. U tom slučaju se obezbedjuje adekvatna zamena a u slučaju da se ne može obezbediti adekvatna zamena uplaćena sredstva se vraćaju uplatiocu u celosti.