Pored časova jedrenja organizujemo razgledanje Beograda sa reka, krstarenja jedrilicom po Savi i Dunavu 1-3 dana i regatno jedrenje.

Nijedan proizvod ne odgovara izabranim kriterijumima.